Start » Kommun » Bygga och bo » Renhållningsentreprenör
Avfallshantering/Sopor Skriv ut

 

Renhållningsentreprenör

Avfallshanteringen i Skinnskattebergs kommun regleras av renhållningsordningen och avfallsplanen. Det är tekniska kontoret och kommunstyrelsens tekniska utskott som ansvarar för sophämtningen genom upphandling av renhållningsentreprenad. Kommunens nuvarande entreprenör är VafabMiljö, som sköter sophämtningen och Återbruket.


Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från de ordinarie sopabonnemangen som måste ansökas om hos miljö- och byggnadsnämnden. Dessa gäller förlängt hämtningsintervall, uppehåll och befrielse från sophämtning. Se vidare bilagan Renhållningsordning i slutet av denna sida.

Kontaktpersoner gällande avfallshanteringen: Miljöenheten (kontakt Mikael Eriksson) ansvarar för frågor gällande undantag från ordinarie sopabonnemang (se ovan) samt kompostering. Raili Gustavsson svarar på frågor gällande de ordinarie sopabonnemangen och fakturering.

Instruktioner för hämtning med sidlastare
- Placera kärlet på rätt ställe.
- Det måste vara fritt utrymme framför och ovanför kärlet.
- Klipp bort grenar som hänger ovanför platsen där kärlet placeras på hämtningsdagen.
- Vid sidan av och bakom kärlet måste det vara minst 0,5 meters fritt utrymme.
- Ställ inte kärlet på trottoaren: det kan hindra tidningsbud och andra som behöver ta sig fram på trottoaren. Kärlet kan stå upp till 1,6 meter från körbanan.
- Kärlet ska stå med handtaget inåt tomten och öppningen framåt.


Öppettider för Återbruket
Återbruket i Skinnskatteberg
Klockargårdens industriområde
Näsvägen 1, tel. 0222-108 69

 

Måndag-torsdag 8.00-12.00

Tisdag och torsdag även 15.00-19.00

Fredag 13.00 - 17.00

Lördag 9.00-14.00

Söndag stängt


Batteriinsamling
Nedan hittar du närmaste ställe där du kan lämna dina batterier. I batteriholken lämnar du lösa småbatterier, både engångs och laddningsbara. Saker som innehåller inbyggda batterier ska inte lämnas där utan kastas bland elavfall.
1. Bernshammar - Återvinningsstationen vid affärsplan
2. Färna - Återvinningsstationen vid Svinhuset, Fåfängans väg
3. Riddarhyttan - Återvinningsstationen vid Q-starmacken + Handlarn
4. Skinnskatteberg - Återvinningsstationerna vid Reningsverket och stationsplanen + Apoteket, Konsum, ICA, Shellmacken samt Återbruket

 

För mer information angående bl.a. sopsortering, taxor, renhållningsabonnemang och återbruk i Skinnskattebergs kommun läs/ ladda ner informationsbroschyren Soptips 2012 nedan. 

Senast uppdaterad 2012-07-11 14:07