Start » Kommun » Politik och påverkan
Politik och påverkan Skriv ut
finska-flaggan

ordforandeklubba

Kommunen

Kommun betyder ”gemensam”.
Vart fjärde år väljer kommunens medborgare representanter/ politiker som har till uppgift att styra och leda kommunen. Det är gemensamma frågor som skola och förskoleverksamhet, äldreomsorg och individomsorg, avlopps- och vattenfrågor, bibliotek och fritidsanläggningar, näringslivsfrågor och turismfrågor m.m. som politikerna tar ansvar för.

I Sverige råder kommunal självstyrelse. Det innebär att kommunerna själva får besluta i sådana frågor som skall handhas av kommuner, utan inblandning från staten. För medborgarna innebär det att man kan påverka beslut till exempel genom medborgarförslag, skrivelser och folkomröstningar. Man kan också överklaga ett beslut som man anser är felaktigt.

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2011-2014 är Seija Ojala (s). Det politiska parti som får flest röster i kommunvalet vart fjärde år får flest ledamöter i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun finns 31 st ledamöter / mandat. Mandatfördelningen mellan de politiska partierna är från och med valet 2010 följande:

- Moderata samlingspartiet 2

- Centerpartiet 2

- Folkpartiet liberalerna 10

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12

- Vänsterpartiet 2

- Miljöpartiet 2

- Sverigedemokraterna 1

 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder är sammansatta med ledamöter proportionellt efter partiernas mandatantal i kommunfullmäktige. I Skinnskattebergs kommun är Lars Andersson (s) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunalpolitiker är i regel fritidspolitiker. Det innebär att de utövar sitt politiska uppdrag vid sidan om sitt vanliga arbete. Ett undantag från detta är kommunstyrelsens ordförande, som utövar sitt uppdrag på heltid. Kommunstyrelsens ordförande kallas för kommunalråd.

 

Kommunal demokrati

Kommunal rösträtt innebär att alla medborgare som är folkbokförda i kommunen och har fyllt 18 år har rätt att välja vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bildat en rödgrön koalition och styr kommunen.

 

Senast uppdaterad 2012-08-03 15:51