Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk, efter ett beslut i riksdagen den 15 november 2017.

Från höstterminen det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande om förskoleklass. Förskoleklassen ger ditt barn en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära. Det nya beslutet innebär att förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan gällande bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts.