Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskola erbjuds från årskurs 1 och utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar den utbildningen som ges i grundskolan.

Innan ett barn erbjuds plats i grundsärskolan görs en utredning som omfattar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om huruvida ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte (ett så kallat mottagandebeslut).

Beslut
Om ditt barn tas emot i grundsärskolan får ditt barn undervisning i skolans nyrenoverade lokaler i Boken. Ditt barn undervisas då enligt grundsärskolans kursplaner. Det finns även en särskild inriktning som kallas träningsskola, den är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i olika ämnen.