Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskola erbjuds från årskurs 1 och utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar den utbildningen som ges i grundskolan.

Innan ett barn erbjuds plats i grundsärskolan görs en utredning som omfattar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

När utredningen är klar fattas ett beslut om huruvida ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte (ett så kallat mottagandebeslut).

Beslut
Om ditt barn tas emot i grundsärskolan får ditt barn undervisning i skolans nyrenoverade lokaler i Boken. Ditt barn undervisas då enligt grundsärskolans kursplaner.

Skolverket
Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets hemsida.