21 mars Tillsammans för psykisk hälsa, Kulturhuset Korpen

21 mars Tillsammans för psykisk hälsa, Kulturhuset Korpen

Tillsammansveckan 2019 Tillsammans för psykisk hälsa!
Torsdag 21 mars 18:00-20:30 på Kulturhuset Korpen

18:00-18:45
Hannes Olsson
”När stressen lägrar kroppen”

– om utmattningsdepression, vad som ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat för mig.

Min förhoppning med denna föreläsning är att tystnaden och skammen kring psykisk ohälsa ska brytas, att vår bräcklighet blir en erfarenhet som värderas och tas till vara. Jag hoppas den kan hjälpa dig att möta en vän/arbetskamrat i en liknande situation – eller dig själv. Att den kan sätta igång tankar kring vad vi värderar i livet och att den ingjuter hopp och mod att våga lämna en arbets/livssituation

som tar mer energi än vad den ger. Livet är allt för kort för att vandra i gyttja. Mitt namn är Hannes Olsson och det är nu drygt 5 år sedan jag gick in i väggen och klev ut på andra sidan.

19:00-20:30
Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
”Konstrum – en konst och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess uttryck”

-Här får vi bekanta oss med ett axplock av alla begåvade lokala artister och konstnärer som är verksamma i Västmanlands län.

Kom förbi, njut och begrunda utställningen och besök vår föreställning som är ett radband

av guldglimtar från den närproducerade kulturen.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

För mer info och aktuellt program: www.sv.se/tillsammans eller
Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

Tillsammansveckan arrangeras av: projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland, Svenska kyrkan och Skinnskattebergs kommun.