Årsmöte Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan

Årsmöte Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan

Årsmöte och verksamhetsberättelse från 2018
Galleri Astley, Uttersberg
28 mars 18:00-19:00

Arrangör: Kulturbygd i Samverkan
Telefon: 0705388755
Epost: cath.gyllenhammar@gmauil.com
Kontaktperson för evenemanget: Catharina Gyllenhammar