Dansresidens, Riddarhyttan

Dansresidens, Riddarhyttan

13-22 Augusti. Dansresidens. OPIA. Skräppbo.
Arr: Teatermaskinen och Skinnskattebergs residens- och teaterförening.

(www.riddarhyttan.nu)

VId frågor kontakta:
Anders Olsson 073-030 37 60
Amanda Billberg 070-225 30 25