Föredrag om dokumentär-teater-projektet Blodveger

Föredrag om dokumentär-teater-projektet Blodveger

Föredrag om dokumentär-teater-projektet Blodveger
i Biblioteket 26/3 kl 17-18
Om slavarbete, flykt och flyktingförläggningar under 2a världskriget

När Tyskland angrep Danmark och Norge april 1940 innebar det att Sverige blev inringat av kriget. Samtidigt kom tusentals flyktingar från hela Europa. Överallt i Sverige ordnades flyktingförläggningar, många i Bergslagsskogarna. I Baggå herrgård, på pensionat Udden i Baggbron och i Krampens flyktingförläggning var sovjetryssar inhysta. De hade lyckats fly från slavarbete i tyska fångläger i Finland och Norge.

I projektet Blodveger har ryska, norska, serbiska och tyska historiker forskat om arbetslägren i Nord-Norge. Vittnesmål om de ryska och de serbiska krigsfångarnas öde i lägren och berättelser om flykt till Sverige har samlats in. Resultatet presenteras som dokumentärteater. I mars 2019 kommer pjäsen att framföras Berlin och i Narvik.
I Archangelsk, Ryssland, i Belgrad, Serbien och i biblioteket i Skinnskatteberg kan en intresserad publik ta del av projektet i form av föredrag med bildvisning.

Projektet Blodveger genomförs av föreningen Vajswerk i Berlin. www.vajswerk.de
Partner i Sverige är konstprojektet I Förvar. http://www.xn--hemligstmplat-ifb.nu/

Föredraget i Skinnskatteberg hålls av Hanna Sjöberg (konstnär i Berlin) Bildkälla: Narvikssentret