Kultur- & Naturläger för barn och unga, Skräppbo – Skila

Kultur- & Naturläger för barn och unga, Skräppbo – Skila

Kultur- & Naturläger för barn och unga, Skräppbo – Skila.

Den 15 – 18 Juli.

Arr: RAT, Riddarhyttans Arbetarteater.

Vid frågor kontakta: Sara Fontell 073-6631380

Med reservation för eventuella ändringar. För dagsaktuell information se www.riddarhyttan.nu