Laga egna bars på Sture!

Laga egna bars på Sture!

Gör dina egna bars med Jessica. Sture kl 10.00-14.00. Alla åldrar. Vi äter tillsammans.