“När två blir tre”, på Familjecentralen Stacken

“När två blir tre”, på Familjecentralen Stacken
Temakväll på Familjecentralen Stacken om parrelationen under småbarnsåren.
Tisdag 28 maj klockan 17:00 – 18:30
Helene och Kaarina från Familjerådgivningen berättar och ger tips.
Anmälan senast 24 maj till: stacken@skinnskatteberg.se