Om det inte finns el,vatten eller värme- Vad gör man?

Om det inte finns el,vatten eller värme- Vad gör man?

Tisdag 9/7 13:30
Om det inte finns el, vatten eller värme- vad gör man? Praktisk vardagskunskap vid krissituation. Vid Sture kl.13.30. Från 10 år.