Ungdomskör för elever årskurs 6-9

Ungdomskör för elever årskurs 6-9

UNGDOMSKÖR

för elever årskurs 6-9
Välkommen till Allaktivitetshuset Sture
Måndag 9 april kl. 17:30-18:30
Vi sjunger låtar från då till nu med möjlighet
att själv vara med att välja låtar!

Kören fortsätter att sjunga tisdagar 15:30-17:00
fr o m 23 april.

Välkomna!
Anna Andersson
076-760 96 33