”Vad är visuell poesi?” – föredrag av Joakim Norling, förläggare

”Vad är visuell poesi?” – föredrag av Joakim Norling, förläggare
10-årsjubileets föredragsserie i GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET
 
”Vad är visuell poesi?” – föredrag av Joakim Norling, förläggare
 
Vad är ett ord? Vad är en bokstav? Vi vet alla hur ett ”k” ska uttalas men vad är det egentligen?
 
Om man ska reducera det till sina minsta beståndsdelar så är det tre streck på ett papper som våra hjärnor uppfattar som om det motsvarar ett särskilt ljud. Om vi arrangerar de tre strecken på ett papper i linjer tillsammans med andra streck, bågar och ringar så uppfattar hjärnan det som ord, meningar, dikter, prosa. Men tänk nu i stället att man släpper bokstäverna fria och låter dem sprida sig över pappret i andra konstellationer där meningen kanske är en helt annan än den vår hjärna är van vid att tolka? Kom och lyssna på ett föredrag om en konstform som både kan läsas och ses. Som inte är litteratur i vanlig mening men inte heller vilken bildkonst som helst.
 
Varmt välkomna till GG-verkstan! Vi avslutar alltid med samtal och mingel.
 
Ett samarbete mellan Timglaset förlag och Grafikverkstan Godsmagasinet. Genomförs inom ”Ett kulturliv för alla – Konst” med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd och Region Västmanland, samt medfinansiering av Stiftelsen Kärnhuset.