Visning av Lokstallet med kaffeservering – Riddarhyttan

Visning av Lokstallet med kaffeservering – Riddarhyttan

Visning av Lokstallet med kaffeservering – Riddarhyttan.

Kl. 16.30 – 17.30. Den 3 Juli.

Arr: RHI, Riddarhyttans Hembygds o Intresseförening.

Vid frågor kontakta: Ulla Fredriksson 0222-13330

Med reservation för eventuella ändringar. För dagsaktuell information se www.riddarhyttan.nu