Visning av Röda Jorden – Riddarhyttan

Visning av Röda Jorden – Riddarhyttan

Visning av Röda Jorden – Riddarhyttan.

Kl. 14 – 16. Den 3 Juli.

Arr: RHI, Riddarhyttans Hembygds o Intresseförening.

Vid frågor kontakta: Ulla Fredriksson 0222-13330.

Med reservation för eventuella ändringar. För dagsaktuell information se www.riddarhyttan.nu