Inlämning mätarställning

Mätarställningen lämnar du enklast genom det här formuläret eller via telefon till Teknik och Service 0222 – 51 58 50. När du fått en ny fjärravläst mätare behöver avläsningarna inte längre rapporteras.