Vattenavstängning 29 november

Vattenavstängning 29 november

För bättre bildkvalitet se länk
Vattenavstangning 29 november

Vattenavstängning
Ventilbyte

Skinnskatteberg
TISDAG
29/11–22
08:00 – 14:00

Adresser

Slaggvägen 2,4,6,8,10

Hela Blästervägen

Hela Kransvägen

Hela Norra Älgstigen

Hela Rådjurstigen

Hela Norra Rådjurstigen

Hela Rävstigen

Hela Norra Harstigen

Hela Norra Mårdstigen

Vattnet kommer att vara avstängt.
Se till att tappa upp vatten för ert behov.
Efter avstängningen kan vattnet bli brunt.
Spola i kranen en längre stund för att spola ur ledningen.
Kom ihåg att ha era vattenkranar avstängda under tiden!

För vidare information var vänlig kontakta
VA-jouren.

Tel: 070 – 65 145 87

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen