Perunkirjoitus/Kuolinpesän ilmoittaminen

Hautausapu
Jos vainajan kuolinpesän varat eivät kata hautauskustannuksia, voivat kuolinpesän osakkaat anoa sosiaaliavustusta hautauskustannuksiin. Kaikki kuolinpesän varat ja tulot pitää ilmoittaa.

Perunkirjoitus/Kuolinpesän ilmoittaminen
Omaisesi kuoltua voit saada apua sosiaalipalvelusta yksinkertaisen perunkirjoituksen laatimiseen, ns. kuolinpesän ilmoittamiseen. Sosiaalipalvelu voi tehdä kuolinpesän ilmoittamisen tilanteessa, jossa vainajan kokonaisvarat kattavat ainoastaan hautauskustannukset ja muut kuolemantapaukseen liittyvät kulut. Tämä edellyttää sitä, että vainajalla ei ole kiinteää omaisuutta.

Perunkirjoitus toimitetaan aina, kun kuolinpesän varat ylittävät hautauskustannukset tai kun vainajalla on kiinteää omaisuutta. Perunkirjoituksessa ilmoitetaan omaisuus ja varat, jotka vainajalla oli kuolinpäivänä omistuksessaan.

Hautaustoimisto tai pankki voi auttaa perunkirjoituksen tekemisessä. Hautauskustannukset ovat etuoikeutettu menoerä. Vainajan laskuja ja velkoja ei saa maksaa ennen, kuin hautauskustannukset on maksettu.

Lisätietoja:
Puh 0222–51 56 22