Kontakt

Så här kommer du i kontakt med oss på Skinnskattebergs Kommun:

Kommunens telefonväxel
0222-51 55 00

Besöksadress:
Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (kommunhuset)

Öppettider:

Måndag, onsdag och torsdag
kl. 08:00-16:00
lunchstängt 12:00-13:00

Tisdag och fredag
08:00-12:00

Kommunhusets reception, tel. 0222-51 55 50

Postadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Organisationsnummer: 212000-2023
Plusgiro: 14730-6
Bankgiro: 813-2227

E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Så här kommer du i kontakt med våra medarbetare och förtroendevalda, de har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Kommunalråd
Ewa Olsson Bergstedt, tel 0222-51 58 26, ewa.olsson-bergstedt@skinnskatteberg.se

Kommunchef
Thomas Lindberg, tel 0222-51 57 00, thomas.lindberg@skinnskatteberg.se

Vid akuta krissituationer
– Ambulans, brandkår & polis i nödsituation: 112
– Polis i övriga fall: 114 14
– Brandstationen i Skinnskatteberg: 0222-51 56 82 eller 0222-103 80
– Jourtelefon vatten och avlopp (kvällar och helger), tel. 070-651 45 87
– Kriscentrum för Män i Västmanland, tel. 021-41 03 08
– Kvinnojouren Frida: 070-275 19 28 eller 0223-128 50
– Trafikhinder på allmän väg, kontakta trafikverket: 0771-24 24 24
– Giftinformationscentralen, tel. 010-456 67 00

Politiker & kommunsekreterare
Kommunsekreterare (frågor gällande kommunala politiker & organ, dagordningar, protokoll osv.), tel. 0222-51 56 40
eller 0222-51 55 19.

Finskspråkig service/Suomenkielinen palvelu
Samordnare gällande finskspråkig service, tel. 0222-51 55 52
Suomenkielinen puhelinneuvonta kunnan palvelujen osalta (finskspråkig telefonrådgivning),
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förvaltningsområdet för finska språket, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolor
Ansökningar och övriga blanketter gällande förskolan skickas till adressen:
Skinnskattebergs kommun, Barn och utbildning, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Rektor: 0222-51 57 51
Förskoleansökan: 0222-51 56 62

Förskolan Ekorren
Tel. 0222-51 55 75
Besöksadress: Skolvägen 5, Riddarhyttan
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Ekorren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Kotten (Färna)
Tel. 0222-51 55 69
Besöksadress: Skolvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Kotten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Masmästarbo
Besöksadress: Slaggvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Masmästarbo, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Avdelning Blå, tel. 0222-51 56 94
Avdelning Grön, tel. 0222-51 55 22
Avdelning Gul, tel. 0222-51 56 81

Förskolan Solgården
Avdelning Fröet, 0222 – 51 55 24
Avdelning Nyckelpigan, 0222 – 51 55 72
Avdelning Rosen, 0222 – 51 56 83
Avdelning Solen, 0222 – 51 56 80
Avdelning Fjärilen. 0222-51 56 58
Besöksadress: Östra Ringvägen 25, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Nyhammar (Hed)
Tel. 0222-51 55 70
Besöksadress: Nyhammar 6, 731 15 Kolsva
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Nyhammar, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Öppen förskola Stacken
Tel. 0222-51 55 63
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Öppen förskola Stacken, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Öppettider: tisdag kl. 9.00-16.00, torsdag kl. 9.00-16.00

Grundskola, Klockarbergsskolan (åk. F-9)
Sjukanmälan, tel 0222-51 58 00
Expedition, tel. 0222-51 56 59
Lärarrummet, tel. 0222-51 57 07
Skolskjutssamordnare & skolsekreterare, tel. 0222-51 56 59
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Rektor, Stina G Nyman: 0222-51 56 64
Biträdande rektor högstadiet, Cecilia Lindberg: 0222-51 55 03
Biträdande rektor fritidshem, Michaela Sjöstrand: 0222-51 57 12

Elevvårdsteam
Kurator, tel. 0222-51 56 76
Skolsköterska, tel. 0222-51 56 69
Studie- och yrkesvägledare (SYV), tel. 0222-51 57 02

Vaktmästare, tel. 0222-51 56 72/0222-51 56 70
Lokalvårdare, tel. 0222-51 55 82/0222-51 55 84

Fritidshem
Tel. 0222-51 55 32
Tel. 0222-51 55 33
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolans fritidshem, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (Fritidshem): tel. 0222-51 56 64
Arbetslagsledare, tel. 0222-51 55 33

Allaktivitetshuset Sture
Besöksadress: Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Allaktivitetshuset Sture, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Tel. 0222-51 55 78

Kök
Aspebäckens kök
Tel. 0222-51 55 37
Besöksadress: Helmers stig 1, Skinnskatteberg
Kostekonom/arbetsledare: tel. 0222-51 55 57

Klockarbergsskolans kök
Tel. 0222-51 56 66
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg

Kommunikation
Näringsliv, tel.0222 – 51 56 50, naringsliv@skinnskatteberg.se
Redaktör för kommuntidningen 0222:an, tel. 0222-51 56 91, e-post: 0222@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kommunikationsenheten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Turistinformation
Turismsamordnare, tel. 0222-51 57 40
Besöksadress: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (Kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Turism, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Föreningskontakt
Föreningskontakt, tel. 0222-51 56 57
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Föreningskontakt, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Kulturhuset Korpen & Kulturskolan
Kontakt angående bokningar av Kulturhuset Korpen, tel. 0222-51 56 99
Lärarrummet, tel. 0222-51 57 03
Sektorschef (Kultur och fritid): tel. 0222-51 57 05
Besöksadress: Köpingsvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kulturskolan (Kulturhuset Korpen), Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Bibliotek
Tel. 0222-51 56 00
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Bibliotek, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
E-post: biblioteket@skinnskatteberg.se

Ekonomi
Kassa: tel. 0222-51 56 33
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Ekonomikontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Konsumentrådgivare & skuld- och budgetvägledare
Tel. 0240- 66 02 01
e-post: hakan.soderlund@smedjebacken.se
Besök efter överenskommelse!

Lägenheter
Uthyrning av kommunala bostäder, tel. 0222-51 58 50
Besöksadress: Helmers stig 12, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Tel. 0222-51 56 98
Besöksadress: Helmers stig 12, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

VA- & Fastighetsenheten
Tf  VA- & Fastighetschef, tel. 0222- 51 56 20
Felanmälan: 0222-51 58 50
E-post: felanmalan@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Helmers stig 12
Postadress: Skinnskattebergs kommun, VA-& Fastighetsenheten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Vägbelysning
Frågor gällande vägbelysning, tel. 0222-51 58 50
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Miljö & bygg
Byggnadsinspektör, tel. 0222- 51 55 00 (via växel)
Miljöinspektörer, tel. 0222-51 55 00 (via växel)
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Miljö och bygg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Serveringstillstånd:
Telefon: 0222-51 55 00
E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Slamtömning & sophämtning
VafabMiljös kundservice på tfn 020 – 120 22 20
Vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00

Återbruket:
VafabMiljö, tel. 0222-108 69
Besöksadress: Näsvägen, Skinnskatteberg

Räddningstjänst
Brandstationen, tel. 0222-51 56 82 eller 0222-103 80
Besöksadress: Bergslagsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Samhällsskydd och beredskap, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Sektors-/räddningschef: tel. 0222-51 56 82
Beredskapsamordnare, tel. 0222-51 55 21
Skorstensfejarmästare: tel. 0223-714 73

Socialtjänst
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Socialtjänsten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (socialtjänsten): tel. 0222-51 56 23
Faderskap: 0222-51 56 22
LSS-handläggare, tel. 0222-51 56 42
Socialsekreterare, tel. 0222-51 55 00 (växel)
Socialjouren, tel. 021-39 20 66
– öppettider (socialjouren):
– mån-tors kl. 16.30-00.30
– fre kl. 16.30-01.30
– lör kl. 15.00-01.30
– sön kl. 15.00-00.30
Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via Polisens telefon: 112

Familjerådgivning, tel. 0223-442 89
Besöksadress: Centrumvägen 3, Fagersta

Familjerätten
Handläggs i Västerås, läs mer på Stöd och omsorg – Familjer och enskilda

Kommunal psykiatri
Psykiatrisamordnare, tel. 0222-51 56 42

Lotsen
Daglig verksamhet för personer som har olika psykiska funktionshinder samt sociala problem.
Tel. 0222-51 56 78 eller 076-723 54 61.
Besöksadress: Centralvägen 21, Skinnskatteberg.

Borgerlig vigsel
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kansli- och personalavdelning, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Bokningar och frågor, tel. 0222-51 55 25

Ungdomsmottagningen
Tel. 0223-474 00
Besöksadress: Dalavägen 32, Fagersta

Äldre- och handikappomsorg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Äldre- och handikappomsorg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Anhörigstöd, tel. 0222-51 57 70
Biståndshandläggare, tel. 0222-51 55 61
Färdtjänst & riksfärdtjänst
Biståndshandläggare: tel. 0222-51 55 61

Hemsjukvård
Tel. 0222-51 57 45
Fax: 0222-102 37
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemsjukvård, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (hemsjukvård): 0222-51 56 88

Hemtjänst
Tel. 0222-51 55 89
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemtjänst, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef hemtjänst: 0222-51 56 96

Korttidsboende & rehabilitering: Viljan
Tel. 0222-51 56 49
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Enhetschef: 0222-51 56 49

Paramedicin
Enhetschef: 0222-51 56 88
Arbetsterapeut, tel. 0222 – 51 56 93
Sjukgymnast/Fysioterapeut, tel. 0222 – 51 56 67

Väntjänst, tel. 0222-51 55 61

Äldreboendet Hemgården
Fax: 0222-102 13
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemgården, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef: 0222-51 56 49
Bemanningsassistent, 0222-51 57 46
Avdelningen Furan (Hemgården), tel. 0222-51 55 36
Avdelningen Granen (Hemgården), tel. 0222-51 55 35

Äldreboendet Klockarbergsgården
Fax: 0222-104 12
Enhetschef: 0222-51 56 53
Bemanningsassistent, tel. 0222-51 57 46
Avdelningen Ettan (Klockarbergsgården 1), tel. 0222-51 55 58
Avdelningen Tvåan (Klockarbergsgården 2), tel. 0222-51 55 62
Avdelningen Trean (Klockarbergsgården 3), tel. 0222-51 55 18

Vid dödsfall
Borgerlig begravningsförrättare:
Per Georgsson, tel. 070-237 81 97
Dödsboanmälan, tel. 0222-51 56 22

Alltjänst (hjälp med krävande hemsysslor för pensionärer)
Information eller beställning, tel.0222 – 51 57 56 eller 0222-51 56 55
Telefontid: månd–fred: 08:00-10:00 samt 13:00-14:00

Pensionärsservice (gratis hjälp med lättare hemsysslor för pensionärer)
Telefontid: mån och ons kl. 8-9, tel. 0222-51 57 80

Överförmyndare:
Rebecca Levin, överförmyndarhandläggare, tel. 0222-51 55 11
E-post: overformyndare@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunkontoret)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Överförmyndaren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg