Digital anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas.