Näringsliv

Oavsett hur långt du som företagare har kommit med din affärsidé hjälper vi från kommun dig gärna vid frågor, rådgivning och/eller vid eventuell kontakt med kommunala tjänstepersoner eller andra organisationer och myndigheter. Dessutom är vi alltid intresserade av aktuella händelser hos kommunens näringsliv och besöker kontinuerligt företag i kommunen.