Employer Branding & Kompetensförsörjning

Employer Branding & Kompetensförsörjning

Kompetensbrist och svårigheter med att attrahera och behålla medarbetare är en av de största tillväxtutmaningarna för företag. Hur kan du som företagare tänka i dessa centrala frågor? Välkommen till en workshop delad på två halvdagar, 13 september och 20 september där du får lära dig mer om Employer Branding och kompetensförsörjning.

Läs mer och anmälan!