Expandera ditt företag med hjälp av tillfälligt marknadsföringsstöd

Det ekonomiska läget gör att det just nu kan vara svårt för företag att finansiera marknadsföringsinsatser. Därför har Region Västmanland nu utlyst ett tillfälligt marknadsföringsstöd.

Marknadsföringsstödet syftar till att främja den ekonomiska utvecklingen i länet genom att hjälpa dig att expandera din verksamhet – försäljningen av dina varor eller tjänster. Marknadsföringen ska rikta sig till kunder utanför Västmanland.

Sista dag för intresseanmälan är den 30 september!

Observera att en intresseanmälan inte är en ansökan! Region Västmanland går igenom intresseanmälningarna och rekommenderar eller avråder sedan från att göra en skarp ansökan. Bedömningen är att var tredje ansökan kommer att beviljas.

Mer information om marknadsföringsstödet och länken till intresseanmälan hittar du här:
https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/tillfalligt-marknadsforingsstod-2023/