Företagsklimatet i Skinnskattebergs kommun 2023

Företagsklimatet i  Skinnskattebergs kommun 2023
STORT TACK! Vi vill tacka alla er som tog er tid och svarade på enkäten från Svenskt Näringsliv. I veckan kom resultatet och det ger oss en indikation på vad vi behöver bli bättre på.  Vi minskar tyvärr något från föregående år i det sammanfattande omdömet. Det sammanfattande omdömet gör en stor del av rankingen som kommer senare i höst.
Vi har initierat ett omfattande arbete gällande förbättrande av företagsklimatet på bred front. Även regionalt med länets alla kommuner jobbar vi tillsammans just för att vara en företagsvänlig region.
Så stort tack för era synpunkter då dessa är värdefulla. Tillsammans skapar vi en bättre företagsklimat i Skinnskatteberg.
Ta del av hela resultatet på www.foretagsklimat.se