Förväntningar och utmaningar hos länets besöksnäring

Förväntningar och utmaningar hos länets besöksnäring

Besöksnäringen i Västmanland berättar om sina behov och förväntningar på framtiden i årets Besöksnäringsbarometer.

Undersökningen riktar sig till turismverksamheter i Östra Mellansverige samt Gävleborg och genomförs anonymt i slutet av varje år. I årets barometer svarade 401 verksamheter, varav 76 finns i Västmanlands län.

– Besöksnäringen är en viktig del i regionens näringsliv och har en direkt påverkan på hela länets utveckling. Pandemins stålbad för näringen följs nu upp av en tuff ekonomisk situation, så det är inte förvånande att framtidstron faller tillbaka något. Jag har samtidigt fullt förtroende för besöksnäringens förmåga att hantera även den nuvarande situationen, säger Elin Granqvist, Regionråd (KD) med ansvar för turism.

– Årets barometer ger oss en tydlig bild över näringens utmaningar och förväntningar. Framtidstron har minskat något och efterfrågan på stöd från det främjande systemet är stort. Nära hälften svarar att de använder stöd som exempelvis finansiering till investeringar och för att utveckla produkter mot nya målgrupper och säsonger, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Läs hela nyheten här