Informationsmöte i Skinnskaatteberg – AFRIKANSK SVINPEST

Informationsmöte i Skinnskaatteberg – AFRIKANSK SVINPEST
För boende och näringsliv i Skinnskatteberg kommun med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest.
Jordbruksverket bjuder in till ett informationsmöte i Aulan på Aspebäcken (Helmers stig 1) tisdagen den 17 oktober, 18.00 – 19.30.
Jordbruksverket anordnar mötet tillsammans med representanter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Skinnskattebergs kommun.
Information ges om läget, varför restriktionszonen är lagd och hur strategin för arbetet ser ut. Det kommer också ges utrymme för frågor.
Plats: Aulan på Aspebäcken (Helmers stig 1)
Torsdag: 17 oktober
Tid: 18.00-19.30