Informationsträffar om ersättning till andra företag gällande afrikansk svinpest

Jordbruksverket informerar om ekonomisk ersättning till företag och verksamheter som har drabbats av kostnader och förluster på grund av restriktionerna i samband med svinpesten. Informationen  vänder sig till dig som inte är djurägare eller växtodlare. På mötena informeras det om vilka som kan få ersättning och hur det går till. Du får också möjlighet att ställa frågor. Jordbruksverket anordnar mötena tillsammans med representanter från Fagersta och Sala kommun.

Mötet i Fagersta

Datum: Tisdag den 24 oktober
Tid: 18.00
Plats: Lindgården, Kyrkvägen 7
Ingen anmälan behövs.

Mötet i Sala
Datum: Onsdag den 25 oktober
Tid: 18.00
Plats: Idrottshallen i Västerfärnebo
Anmälan: naringsliv@sala.se

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: Ersättning till andra företag och verksamheter vid utbrott av afrikansk svinpest – Jordbruksverket.se