Lokalt företagsklimat

Förra veckan kom årets resultat från Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Skinnskattebergs kommun är på placering 287 vilket är en försämring från 2022 då vi låg på plats 280. Det sammanfattande omdömet var 2.93 förra året och det ligger i år på 2.63.

Vi har sedan resultatet från enkätundersökningen som presenterades under våren arbetat med att se över åtgärder för att förbättra det som ni företagare upplever fungera mindre bra. Totalt svarade 52 företag på enkäten som skickades ut i januari 2023.

De tre mest önskade prioriterade åtgärder från företagarna är:

  • Bättre dialog mellan kommunen och företagarna
  • Mer byggbar mark för verksamheter
  • Bättre förståelse för företagande hos beslutsfattare i kommunen

Under hösten kommer kommunchef, kommunalråd och näringslivsutvecklare göra ett flertal företagsbesök i kommunen för dialog och bättre förståelse för företagande. Dessutom så pågår arbete med att revidera kommunens Näringslivsstrategi som ska beskriva hur vi arbetar mot att i Skinnskattebergs kommun ska det vara enkelt att driva företag. Vi ska ha en god kunskap om vårt erbjudande till företag och varje möte ska kännetecknas av dialog, service och gott bemötande.

Läs mer om resultatet på www.foretagsklimat.se