Medborgarförslag

Ett medborgarförslag kan lämnas av medborgare som är folkbokförda i kommunen. Det kan vara ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.  Här kan du ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed förtroendevalda en möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom kommunen. Till skillnad mot “Förslag, synpunkter eller förbättringar” så går ett medborgarförslag upp politiskt.

Tack för att du hjälper oss att göra Skinnskatteberg till en ännu bättre kommun!