Nationella allmänna råd och rekommendationer

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det är trevligt att träffa olika personer och göra roliga saker tillsammans.

Gör inte det nu.

Försök i stället att bara träffa samma personer den närmaste tiden.
Välj ut en liten grupp med personer som du träffar.
Och träffas bara om alla i gruppen känner sig friska.

Samtidigt är det viktigt att inte känna sig ensam.
Hjälp varandra att ha kontakt på säkra sätt.

Råden gäller också dig som redan haft covid‑19 och blivit frisk igen.
Forskarna vet inte hur stor risken är att du ändå kan bli smittad eller smitta andra.

Råd 1:
Träffa bara en liten grupp personer

Försök att bara träffa några få personer.
Välj ut en liten grupp med personer.
Träffa helst bara personerna i den gruppen den närmaste tiden.

Det går inte att bestämma exakt hur många personer som är en liten grupp.
Det kan vara fyra nära vänner.
Men en familj med tio personer som bor ihop kan också räknas som en liten grupp.

Om du känner några symtom på sjukdom, ska du helst inte träffa någon alls.

Om du träffar andra personer, utanför gruppen, så ska du vara försiktig.
Håll avstånd och träffas helst utomhus.

Råd 2:
Träffa bara personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Det är extra viktigt att vara försiktig om du träffar någon som är i riskgrupp.
Håll minst 1,5 meter avstånd hela tiden.
Träffas helst utomhus.

Exempel på personer i riskgrupp:

 • De som är 70 år eller äldre.
 • De som har en hjärtsjukdom.
 • De som får behandling mot cancer.

Det är stor risk att de personerna blir svårt sjuka eller dör av covid‑19.

På äldreboenden är det viktigt att följa alla regler noga.
Fråga personalen eller din kommun vilka regler som gäller.

Råd 3:
Res på ett säkert sätt

Försök att inte resa till andra platser.

Om du ändå reser, så ska du bara träffa dem du reser med.

Res bara om du känner dig frisk.

Om du reser med tåg eller buss, följ de här råden:

 • Planera din resa och boka sittplats. Försök att inte sitta bredvid någon okänd.
 • Res helst när inte så många andra reser.
 • Om du inte kan boka sittplats, försök att åka med till exempel egen bil i stället.
 • Om du får symtom på covid‑19 när du är bortrest: försök att isolera dig. Eller res hem på ett säkert sätt, till exempel med din egen bil.

Råd 4:
Besök inte affärer där många samlas

Både du och de som driver affärerna har ansvar för att det inte ska bli trångt.

 • Försök att inte handla så mycket i affärer. En del saker kan du köpa på internet i stället.
 • Gå ensam och handla om du kan.
 • Försök gå till affärer när det inte är många andra där. Du kan till exempel handla mitt på dagen på vardagar, eller sent på kvällen.
 • Följ affärernas regler, till exempel för hur du ska stå i kö.

Råd 5:
Om du känner dig ensam – ha kontakt på nya sätt

Många känner sig ensamma nu.
Ensamhet kan göra att personer blir oroliga, stressade och deprimerade.
Nästan alla behöver kontakt med andra människor för att må bra.
Det är viktigt att minnas det, samtidigt som vi är försiktiga.

 • Om du känner någon som du tror är mycket ensam, ta kontakt. Ring eller skicka ett brev.
 • Försök hitta nya sätt att ha kontakt. Ni kan träffas digitalt, på internet.
 • Om du mår dåligt och vill prata med någon så kan du ringa en jourtelefon.
  Du kan till exempel ringa Äldrelinjen: 020‑22 22 33
 • Här finns fler kontaktuppgifter för dig som behöver prata: 1177 och mind.se
  På vissa webbplatser kan du också chatta med andra.

Råd 6:
Hjälp barn och unga att följa råden

Du som är vuxen har ansvar för att hjälpa barn och ungdomar att inte sprida smitta.

Barn i förskolan och grundskolan ska helst inte delta i kalas eller andra samlingar med många personer.
Men, om barnen är friska så kan de leka i mindre grupper när de är lediga.

Unga som är födda år 2004 eller tidigare ska följa samma råd som vuxna.
Prata med ungdomarna om hur de kan träffas säkert.
Till exempel kan de ha kontakt med sina vänner på internet.

Både barn och ungdomar kan gärna fortsätta med träning och andra aktiviteter. Men hjälp dem att göra det på ett säkert sätt.
De kan till exempel träffas utomhus och hålla avstånd så mycket de kan.
De får träna med sitt eget lag, men de bör inte delta i cuper eller läger.
Det är bra om unga inte samåker till aktiviteter.

Mer information om vilka råd som gäller för verksamheter, lärosäten, tillsyn och mera hittar du via Folkhälsomyndighetens webbplats för allmänna råd och restriktioner (klicka på länken för att gå vidare)


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Munskydd i kollektivtrafiken för personer födda 2004 och tidigare

Du bör helgfria vardagar kl. 7–9 och kl. 16–18 använda munskydd när du reser med sådan kollektivtrafik där platsbiljett inte erbjuds.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra
 2. inte dela utrustning med varandra
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 4. undvika gemensamma omklädningsrum
 5. resa till och från aktiviteten individuellt
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 7. anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Utbildningar för vuxna

Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder utbildningar för vuxna bör, förutom vad som gäller för arbetsplatser, erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när verksamhetsansvarig bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov.

Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal vuxenutbildning som omfattas av skollagen (2010:800).

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna:

 1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
 2. begränsa antalet passagerare per fordon
 3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses

 1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och
 2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Här kan du läsa hela den formella versionen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.


Allmänna råd om covid-19 till allmänheten