Kommunfullmäktige sammanträder 17 juni 2024

Kvällens kommunfullmäktige sammanträde kommer hållas i Sessionssalen på Kommunhuset kl. 18:00. Innan sammanträdet ges tillfälle till Allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktigesammanträdet kommer att livesändas via kommunens Youtube kanal och du kan hitta sändningen via denna länk: https://www.youtube.com/@skinnskattebergskommun6144/streams Sändningen startar kl. 18:00! Du behöver inte själv ha ett Youtubekonto för att se sändningen

Ändrade öppettider för Skinnskattebergs kommun 2024

Under sommaren kommer vi att ha ändrade öppettider Från och med den 17 juni till den 9 augusti gäller följande öppettider: Måndag – Fredag: 09:00 – 12:00 Om ni har några frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss på telefonnummer 0222-51 55 00 eller via e-post på kommun@skinnskatteberg.se. Vi önskar er alla […]

UPPDATERING! VATTENAVSTÄNGNING 14/6 Skinnskatteberg

WMA signalen testas idag

Idag, måndag den 3 juni klockan 15.00, testas utomhusvarningen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Utomhusvarningen Hesa Fredrik och signalen VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar testas den fyra gånger per år. Tidpunkten […]

Naturvårdsbränning Lappland

Imorgon, tisdag den 4 juni, mellan klockan 10.00 och 11.00 kommer en naturvårdsbränning att genomföras i naturreservatet Lappland i Skinnskattebergs kommun. Bränningen innebär att du som befinner dig nära området kan se eller känna lukten av brandrök. Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att efterlikna […]

Tobaksfria dagen

Idag, den 31 maj, är tobaksfria dagen Temat för tobaksfria dagen 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. Dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Gå in på denna länk för att […]

Akut vattenläcka på Östra Ringvägen 32

Vi vill informera er om att det har uppstått en akut vattenläcka på Östra Ringvägen 32. Tekniker arbetar för fullt med att åtgärda problemet, men det är möjligt att vi kommer att behöva stänga av vattnet för att kunna genomföra reparationen. Om en avstängning blir nödvändig, beräknas den vara i cirka 1-2 timmar. Vi ber […]

Antagande av ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2024 § 118 om antagande för ny detaljplan avseende Centrum, Prästgården 1:90 med flera, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §. Protokollet justerades den 27 maj 2024 och tillkännagivande av protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 maj 2024. Beslutshandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats www.skinnskatteberg.se samt i […]

Viktig information om fel i det kommunala informationsbladet

Vi vill informera er om att det tyvärr har uppstått ett tryckfel i det senaste numret av vårt kommunala informationsblad (sommarnumret 2024). Detta har resulterat i att fel annonser för EU-valet 2024 har inkluderats i bladet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär eller förvirring som detta kan orsaka. För att säkerställa att ni får […]

Avveckling av kopparnätet

Den traditionella telefonin via kopparledningar avvecklas i hela landet. Telia som äger stora delar av det svenska fasta nätet går istället över till mer moderna alternativ som fiber eller mobil teknik. Enligt Telias information kommer de delar av det befintliga kopparnätet, som fortfarande är i bruk, att stängas den 30 september 2025. Detta innebär att […]