Workshop: Kompetensförsörjning och employer branding!

I dag är det helt andra värden och faktorer som får människor, och framför allt den yngre generationen, att söka jobb. ​​Attraktiva arbetsgivare utvecklar sitt varumärke löpande. Arbetet börjar ofta bland medarbetarna som är viktiga ambassadörer.​​ Värderingar, beteenden och företagskultur är i centrum. ​Nya kommunikationsstrategier krävs för att nå kandidaterna. Ny teknik och rekryteringsmetoder ger möjligheter att hitta kandidater som man annars skulle missa.​

Vi hälsar välkommen till en workshop där du tillsammans med ​Almi, utvalda expertkonsulter och 8-9 andra deltagande företag ​
diskuterar och försöker hitta vägar framåt inom området. ​Vi träffas under två halvdagar med olika teman:​

  • Träff 1 : 7 mars kl 08.30-12.00 ​
    Hur rekryterar du ny personal? ​Hur tänker de nya generationerna?​
  • ​Träff 2 : 13 mars kl 08.30-12.00 ​
    Hur kan man använda digital kommunikation för att nå ​ut med sin employer branding?​

Läs mer och anmälan!