Schysst Framtid

Näringslivet, föreningslivet och kommunen krokar armen.
Schysst Framtid är en satsning som VSK Bandy driver, där man riktar sig till mellanstadiet. De har haft ett bra resultat och ökar medvetandegraden hos ungdomar om och kring psykisk ohälsa, droger och mobbing. Se tre bilderna nedan för mer information.

Systemair tror på deras koncept och tror även att om vi är flera som går ihop i denna satsning, så kommer vi få budskapen än mer i samhället och till våra barn. Skinnskattebergs Kommun och Klockarbergsskolan stödjer initiativet och är aktiv involverade.

Skulle du som företagare kunna tänka dig att vara med och bidraga till en sån här satsning?
Initiativtagare Systemair skulle gärna ha en avstämning via teams för de som är intresserade av att veta mer, från VSK själva.
Kontakta gärna Sofia Rask via mejl sofia.rask@systemair.se eller telefon +46 222 44355.