Skinnskattebergs framtid

Klicka på bilden eller på länken längre ner för att titta på en presentation av kommunchef
Marie Tollefsen-Markström om kommunens framtid och utmaningar.
Bilderna innehåller en lägesbild och ett antal frågor.
Presentationen visades under företagsfrukosten den 4:e november 2020.

201104 Presentation Kommunchef Foretagsfrukost 4 Nov20