1 juli – lättnader i de nationella restriktionerna!

1 juli – lättnader i de nationella restriktionerna!

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning. Planen bygger på det förslag om anpassade smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 maj.

I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta.

Läs mer om de anpassade åtgärderna!

På regeringens hemsida kan du läsa mer om lättnader i de nationella restriktionerna som sker från den 1 juli! 

Hur påverkas kommunala verksamheter i Skinnskatteberg? 

  • Våra uthyrningsbara anläggningar och lokaler är öppna för uthyrning för alla åldrar.
  • All verksamhet i våra lokaler ska ske i enlighet med de nationella rekommendationerna.
  • Hur många som får vistas i lokalen anslås i anslutning till den.
  • Utövare ombeds byta om på hemmaplan för att undvika trängsel i omklädningsrum.

Max antal deltagare i olika lokaler

Beroende på vilken typ av sammankomst det är finns olika begränsningar på hur många personer som får vistas tillsammans. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller i olika lokaler.

Symptom

Covid-19 kan ha flera olika symtom. Läs mer om dessa på 1177.se.

Symptom på Covid-19 få 1177.se

Provtagning för covid-19 

Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar bör du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

Läs mer och boka provtagning på 1177

Om du eller någon varit i nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19

Ta reda på vad du behöver göra och tänka på om du eller någon du varit i nära kontakt med har covid-19. Med hjälp av smittspårning och provtagning kan du begränsa spridningen av covid-19.

Om smittspårning på 1177.se