16 maj, Naturvårdsbränning i naturreservatet Skommarmossen

16 maj, Naturvårdsbränning i naturreservatet Skommarmossen
Torsdag den 16 maj planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Skommarmossen i Skinnskattebergs kommun. Bränningen genomförs av experter på ett mycket kontrollerat tillvägagångssätt. Genom att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som är beroende av brand för att överleva.
Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.
Naturreservatet Skommarmossen ligger cirka 1,5 mil söder om Skinnskatteberg och cirka sju kilometer väster om Karmansbo. Området som ska brännas är cirka fyra hektar stort. Start för bränning beräknas ske klockan 11.00. Slutliga beslutet tas på morgonen av bränningsledaren.
Naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser i form av brandgator. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Släckningsutrustning finns på plats redan innan naturvårdsbränningen startar. Särskilt utbildad personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp. Bränningarna sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök. Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt. Räddningstjänst hålls informerade om bränningsplanerna.
-Vi kan ofta se att brandberoende insekter dyker upp redan innan själva bränningen är avslutad. Till exempel rökdansflugan som bara parar sig i brandröken. Sen är det spännande att se om det ligger frön från brandnäva eller svedjenäva i marken som väntat på värmen från elden för att gro, säger Mats Harrysson projektledare för Life Taiga i Västmanlands län.
Bränningen är en del i det femåriga EU-projektet Life Taiga, där 13 andra Länsstyrelser medverkar. Sammanlagt ska länsstyrelserna genomföra runt 120 naturvårdsbränningar under projektperioden 2014–2019. Mer information om naturvårdsbränning och Life Taiga finns på www.lifetaiga.se
För mer information, kontakta:
Mats Harrysson, regional projektledare Life Taiga,
010-224 92 69
Tim Håkansson, bränningsledare,
010-224 92 78
Pressmeddelandet finns även på www.lansstyrelsen.se/vastmanland