17/3, Med anledning av Coronaviruset har Skinnskattebergs kommun

17/3, Med anledning av Coronaviruset har Skinnskattebergs kommun

Med anledning av Coronaviruset har Skinnskattebergs kommun tagit följande beslut den 17 mars:

  • Skinnskattebergs kommun har beslutat att alla evenemang på Kulturhuset Korpen och Biblioteket kommer ställas in tillsvidare. Detta enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Skinnskattebergs kommun kommer också i fortsättningen inte tillåta sammankomster över 20 personer i våra offentliga byggnader.
  • Samtliga politiska sammanträden flyttas från kommunhuset till Aspebäcken med start 18 mars tillsvidare.

2020-03-17 15:11