17/4 Till dig som äger fritidshus i Skinnskattebergs kommun

17/4 Till dig som äger fritidshus i Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun är stolta att ha över 1 000 fritidshus och många fler sommarboende som under sommaren väljer att besöka och bo i vår kommun.

Med anledning av Coronaviruset, covid-19 vill vi på Skinnskattebergs kommun påminna er om att vi är en mindre kommun och att vår sjukvård/äldreomsorg är dimensionerad
utifrån folkbokförda kommuninvånare.

Under rådande omständigheter kan vi som kommun få svårt att leverera omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i exempelvis fritidshus i Skinnskatteberg, som är folkbokförda i annan kommun.