18/3 med anledning av coronaviruset! Skola och allmänhet

18/3 med anledning av coronaviruset! Skola och allmänhet

Vi har fått mycket samtal om att gå till förskolan, skolan och Allaktivitetshuset Sture,Skinnskattebergs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har följande beslut:

  • De kommunala förskolorna, Klockarbergsskolan och Allaktivitetshuset Sture i Skinnskattebergs kommun håller öppet som vanligt.
  • Friska och symtomfria barn förväntas gå till förskola och skola som vanligt. Det gäller vare sig du nyligen varit utomlands eller inte.
  • Om ditt barn har sjukdomssymtom (och det gäller även lindriga symtom) ska barnet sjukanmälas och vara hemma från förskola och skola.
  • När barnet varit symtomfritt i två dagar kan hen gå tillbaka till förskola och skola.
  • Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Information rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på försäkringskassans hemsida.
Länk till försäkringskassans information om ersättning i samband med coronaviruset.

Vi på Skinnskattebergs kommun vill tipsa om Facebookgruppen Hjälpgrupp Corona – Skinnskatteberg!
Fantastiskt initiativ som på kort till har nått över 200 medlemmar! Gå in läs, följ och hjälp till om du har lust!