19/2 Hemturer skolbussar

19/2 Hemturer skolbussar

Skolbussarnas hemturer kommer under eftermiddagen avgå som vanligt.

Vid frågor kontakta:
Asko Klemola
Sektorschef barn och utbildning
0222-51 56 68