19/3 Information till företagare angående Coronavirus/Covid-19

19/3 Information till företagare angående Coronavirus/Covid-19

Företagare, vi förstår att ni har stora utmaningar i samband med Covid-19. Som kommun vill vi stötta och hjälpa till.
Det kan till exempel handla om:

Åtgärder för att ekonomisk uthållighet
• Ge anstånd/förlänga betalningstider på kommunala avgifter.
• Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i kommunens lokaler.
• Korta ner betalningstider till er som leverantörer till kommunen.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen
• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
• Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget
pausa eller avbryta?).

Just nu arbetar vår näringslivssamordnare med att kartlägga lägesbilden för
företagarna i kommunen. För att underlätta kommunikationen kring ovanstående har vi upprättat ”en väg in” för alla ärenden.

Ni kontaktar vid behov vår Näringslivssamordnare
Marnix Bijl
0222-51 56 50
marnix.bijl@skinnskatteberg.se

2020-03-19 14:00