19 maj, föreningsdialog på Kulturhuset Korpen

19 maj, föreningsdialog på Kulturhuset Korpen

Föreningsdialog
19 maj, klockan 13:00
Kulturhuset Korpen
Varmt välkomna!

13:00
Välkommen, återkoppling till förra föreningsdialogen

13:30
Folkhälsa i ett brett perspektiv i relation till föreningslivet
Folkhälsa- ett vackert och brett ämne. Men vad är folkhälsa? Hur ser det ut i vårt län? I Skinnskatteberg? Vad bidrar föreningslivet med för friskfaktorer?

Föreläsare är Oscar Uusitalo. Han är Folkhälsovetare och
arbetar till vardags på SISU Idrottsutbildarna och
Västmanlands Idrottsförbund med att utveckla folkhälsan i
länet via idrotten.

14:00
Föreläsning/workshop i styrelsearbete
Ta chansen att lära dig mer om föreningskunskap och det
roliga med att arbeta i en styrelse. Här får du en grund som underlättar arbetet i din förening när det gäller föreningsdemokrati, stadgar, årsmöte, roller i en förening, medlemmars rättigheter och skyldigheter.

Föreläsare är Margareta Puppa Hofgaard som till vardags
arbetar som ansvarig för föreningsutveckling, ekonomi och
Idrott Online på SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands
Idrottsförbund.

15:30
Fika och mingel

16:00
Sammanfattning och avslutning

Vid frågor Veronica Dahlberg (föreningsansvarig)
0222-51 56 57 eller veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

PS. Kl 18.00 För er som vill ha ett exempel på folkhälsa genom kultur ger PRO Ramnäs sång- och musikgrupp en körkonsert på Korpen. Fri entré

Ett samarbete mellan: SISU Idrottsutbildarna, Västmanlands idrottförbund och Skinnskattebergs kommun