5 november byte vatten- och avloppsrör på Södra Ringvägen

5 november byte vatten- och avloppsrör på Södra Ringvägen

Under vecka 45 och 46 genomför Skinnskattebergs kommun byte av vatten- och avloppsrör vid rödmarkerad delen av Södra ringvägen. Detta medför att ni inte kan åka upp på vägen. Vi ber er att parkera längs Södra Ringvägen. Vattnet kan komma att stängas av till och från.

Initialt skulle arbetet pågå under vecka 45 men efter påbörjat arbete är ny beräkning att bytet av
vatten- och avloppsrör är klart under vecka 46.  

Efter arbetet kan vattnet vara missfärgat, spola då tills vattnet är klart.
Mer information kan fås på tel. 070-651 45 87 eller av personal på plats.