20/3 Till dig, invånare i Skinnskattebergs kommun

20/3 Till dig, invånare i Skinnskattebergs kommun
Till dig, invånare i Skinnskattebergs kommun – vi möter utmaningen tillsammans
 
Just nu ser världen inte ut som den brukar. Nya uppdateringar om coronaviruset covid-19 kommer till oss hela tiden, och den oro och osäkerhet som finns i samhället i stort finns även här i vårt Skinnskatteberg.
 
Det här gör kommunen:
Tillsammans är vi många som arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. I skrivande stund är vi mitt uppe i hanteringen av att skaffa oss information och översikt över hur många föräldrar till barnen i våra skolor som jobbar inom samhällsviktig verksamhet. Vi behöver planera för ett scenario där vi kan säkra för dessa barn. Det arbetet är i full gång. Vi vilar stadigt i en god beredskap. Vi har en robust organisation som arbetar metodiskt efter befintliga planer, som anpassas efter det ständigt förändrade läget. Vi har skickliga medarbetare som ser bortom sektorsgränser och hjälps åt att stötta där vi behöver resurserna mest. Det handlar bland annat om att prioritera om, säkerställa rutiner och planera för förändringar i lägesbilden. Vi ansvarar för samhällsviktiga uppgifter och de ska vi hålla igång så långt det går, om vi inte hör något annat från nationella uppmaningar.
 
På vår hemsida informerar vi all Skinnskattebergs specifik information i ämnet. Den bygger vi på i takt med att nya beslut fattas.
 
Det här kan ni som invånare göra:
Ni är viktiga i hela samhällets arbete med att minska smittspridning. Följ därför de rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter. Var noga med din handhygien, respektera besöksrestriktioner och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Har du barn som är sjuka eller lindrigt förkylda, se till att hålla dem hemma från skola och förskola. För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på:
  • Om du har en äldre person i din närhet hör efter om det finns något du kan hjälpa till med.
  • Har du en granne eller bekant som inte klarar det svenska språket så bra – fråga om hen vill ha hjälp att förstå den senaste bekräftade informationen från ansvariga myndigheter, översättningar finns på flera språk på folkhälsomyndigheten.
  • Ser du uppgifter i sociala medier som du misstänker är felaktiga – ta reda på fakta och länka till korrekt information från berörd myndighet.
  • I en tid då besök och fysiska möten begränsas – fortsätt att hålla kontakten och sträck ut en hjälpande hand genom telefoner och andra kanaler.
  • Stöd ditt lokala näringsliv. Många företag har det tufft just nu.
Vi får inte låta samhället stanna av. Vi är alla en viktig del för samhället ska fungera. Låt oss hjälpas åt och ta hand om varandra.
Med vänliga hälsningar,
Lena Loven Rolen, Kommunstyrelsens ordförande
Marie Tollefsen Markström, kommunchef