25 juni Naturvårdsbränning, Stora Flyten

25 juni Naturvårdsbränning, Stora Flyten

Idag kan du kanske känna lukten av brandrök om du befinner dig i trakterna kring naturreservatet Stora Flyten i Surahammars kommun.
Det är dock ingen fara.
Röklukten beror på att bränningsentrepenören Baggbolaget utför en naturvårdsbränning på uppdrag av Länsstyrelsen. Själva bränningsområdet ligger cirka sju kilometer sydväst om Virsbo.

En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.
Det är inte förbjudet att besöka området under bränningsarbetet men tänk på att respektera avspärrningar och information om var du får vara. Undvik att vara i området den närmsta tiden efter bränningen. Träd som har brunnit kan falla och det är även sotigt.

Särskilt utbildad personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området. Bränningen sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök. Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt.

Arbetet är en fortsättning på den naturvårdsbränning som utfördes i Stora Flyten den 22 maj men som avbröts när väderförhållandena ändrades. Då hade ungefär hälften av de planerade 20 hektaren hunnit brännas.Dagens bränning är en del i det femåriga naturvårdsprojektet Life Taiga, där 13 andra Länsstyrelser medverkar. Mer information om projektet finns på www.lifetaiga.se