18/4 – Vägarbete Södra Ringvägen Skinnskatteberg

Ett omläggningsarbete av spillvattenledningen kommer att pågå mellan infarten mot Brasgränd och fram till korsningen mot Sjövägen i Skinnskatteberg från och med 2024-04-18.
Båda körfälten kommer att vara helt avstängda under arbetets gång och en tillfällig infart för Brasgränd är utplacerad med körplåtar i anslutning mot Sjövägen.
Vägen kommer att hållas stängd i ca 2 -3 veckor för omläggningsarbetet. Vägarbetet planeras att börja från Sjövägen korsningen och i riktning mot Brasgränds infart.
Följ anvisande skyltar och ta hänsyn till arbetande personal.

Frågor om arbetet hänvisas till va-arbete@skinnskatteberg.se
Och samtal om detta arbete till VA-jouren undanbedes.