Akut läcka på fjärrvärmen

Akut läcka på fjärrvärmen

Vi vill vidareberfodra information angående en akut akut läcka på fjärrvärmen som uppkommit i samband med byggnation av nya gångbron. Detta betyder att det inte kan levereras värme och varmvatten. Samtliga fastigheter som är anslutna till Solorbioenergi i Skinnskatteberg är berörda. Arbetet med att reparera läckan beräknas vara klart under eftermiddagen (10/11-2021). Kallvattnet fungerar som vanligt under avbrottet.

För mer information, frågor eller aktuella driftstörningar se fjärrvärmeleverantörens hemsida:
https://solorbioenergi.se/