Ändrade restriktioner från 1 juni

Ändrade restriktioner från 1 juni

De scenarier för smittspridning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten har tagit fram pekar mot en successivt lägre smittspridning och minskat tryck på vården.

Därför påbörjas den 1 juni 2021 en anpassning av smittskyddsåtgärder.
Först så slopas nu de Regionala restriktionerna, MEN de nationella kvarstår!
Du kan läsa mer om råden här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/anpassning-av-smittskyddsatgarder-paborjas-1-juni/

Folkhälsomyndigheten har tidigare föreslagit att ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska gälla. Detta har delats in i olika nivåer. I det läge som Sverige befinner sig för tillfället är nivå 3.

Nivåerna kommer inte vara regionalt baserade utan det baseras på Sveriges totala siffror.

Mer information kring de olika nivåerna och hur det påverkar olika inrättningar finner du via denna länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/forslag-om-anpassade-smittskyddsatgarder/